Prima spol. s.r.o.

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Evropská Unie
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Jsme zapojeni do výzvy "PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II", která je spolufinancována Evropskou unií. Hlavním cílem výzvy je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014-2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Název projektu je „Vzdělávání PRIMA" a je zaměřen na zvýšení kvalifikace všech zaměstnanců a především pak těch ve věku nad 54 let.

Lidé budou školení v Technických odbornostech a Měkkých dovednostech.

Náš projekt bude finalizován v roce 2021 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.