Prima spol. s.r.o.

Profil firmy

Stavební společnost PRIMA spol. s r.o. Hradec Králové byla založena v roce 1990 a v současné době zaměřuje svoji působnost zejména oblast regionu východních, středních a severních Čech.

Naše společnost je na stavebním trhu stabilizovanou stavební společností střední velikosti s dostatečně dlouhou a jasnou historií. Svou činnost zaměřujeme zejména na stavby občanské, bytové, průmyslové a objekty památkově chráněné. Uvedené zakázky realizujeme jak pro soukromé, tak i pro veřejné ( státní) investory a často se jedná o i o zakázky, které jsou financované z evropských a státních dotačních fondů.

PrimaHK
PrimaHK

Našim partnerům nabízíme veškeré činnosti, a to od projektové přípravy, přes inženýrskou činnost až po vlastní realizaci. Předmět díla se snažíme splnit vždy ve sjednaném termínu, odpovídající kvalitě a za předem sjednanou cenu. Orientace na zákazníka a kvalita prováděných prací v krátkých termínech nalezla odezvu v kruzích investorů a projektantů.

  • Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO.
  • Společnost je držitelem OSVĚDČENÍ NBÚ.
  • Společnost je zaregistrována v seznamu odborných firem v programu ZELENÁ ÚSPORÁM.