Prima spol. s.r.o.

Zásady pro zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů
Žádost o omezení zpracování osobních údajů
Žádost o opravu osobních údajů
Žádost o přenositelnost osobních údajů
Žádost o přístup k osobním údajům
Žádost o výmaz osobních údajů